Çocukluk Dönemi Din Eğitimine Gelişimsel Bir Bakış Açısı

Yazarlar

  • Mustafa Köylü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde, Din Eğitimi
  • Cemil Oruç İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.254

Anahtar Kelimeler:

Çocukluk dönemi, din eğitimi, dini gelişim, maneviyat

Özet

Gelişimsel din eğitimi, psikoloji ve eğitim bilimleri alanlarındaki gelişmeler çerçevesinde şekillenmiş bir eğitim faaliyetidir. Çalışmamızda tarihsel süreç içerisinde psikoloji ve pedagoji alanındaki gelişmeler ve teoriler bu alandaki öncü şahsiyetler üzerinden sunulmuştur. Bu alanlardaki çalışmalar dini gelişim ve din eğitimine uyarlanmıştır. Bu çerçevede çalışmamızda psikoloji ve eğitim bilimlerindeki çalışmaların verilerinden hareket eden din eğitimi çalışmalarının metodolojisi, ilkeleri ve problemleri incelenmiştir. Çalışmamız yöntem olarak öncelikle genel gelişimde kuram geliştiren şahsiyetlerin temel görüşlerini, ardından bunlar esas alınarak geliştirilen dini gelişim ve din eğitimi teorilerini incelemiştir. Çalışmamız literatür tarama ve doküman incelemesine dayanmaktadır. Konuyla ilgili birincil kaynaklar incelenmiş ve bunların din eğitimine etkileri farklı alan araştırmaları ile birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, din eğitiminin gelişim teorileriyle birlikte ele alınması ve bilimsel ölçütler çerçevesinde programlanması gerektiği görülmüştür. Böyle bir din eğitimi faaliyetinin birçok yönüyle olumlu katkılarının olacağı açıktır. Bununla birlikte dini gelişim ve eğitim konusunu salt bilimsel ölçütlerle sınırlamanın maneviyat ve kutsallık gibi din eğitiminin önemli bileşenlerini ihmal etmek gibi bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirtmemiz gerekir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

18-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Köylü, M., & Oruç, C. (2021). Çocukluk Dönemi Din Eğitimine Gelişimsel Bir Bakış Açısı. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(12). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.254

Sayı

Bölüm

Makaleler