Aile, Çocuk ve Sosyal Politika

Yazarlar

  • Mustafa Ruhi Şirin

Özet

Türkiye, 1. Aile Şûrası’ndan* önce ve sonra “Ailenin geleneksel temelleri ile sosyal gelişme ve modernleşme unsurları arasındaki çatışan ve uzlaşan tarafların tespit edilmesi ve aileye yönelik politikalar” (1990, s. 29) geliştirememiş bir ülke görüntüsü içindedir. 1. Aile Şûrası’nda; “aile araştırmaları için, ‘ideolojik’ olarak nitelendirilebilecek, ‘evrensel’, ‘tekdoğrulu’ ve ‘tek yönlü’ evrim modelleri ile yaklaşmanın hatalı olduğu; ‘izlenecek yöntem’ ‘parça-bütün’ bağlantısını gözden kaçırmayan, ‘çok değişkenli’, ‘bütüncül’ yaklaşımla ailenin iç ve dış etkileşimlerini ve dinamiklerini” (1990, s. 205) araştırma ve inceleme aşamasına da gelinemediği tespitine rağmen, Türkiye hâlâ Aile Politikası ve Sosyal Programı geliştirememiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

02-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Şirin, M. R. (2021). Aile, Çocuk ve Sosyal Politika. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(11). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/255

Sayı

Bölüm

Çocuk Vakfı’nın Sunuşu