Dijital Medya ve Din Eğitimi: Ayrı Dünyalar?

Yazarlar

  • Bernd Trocholepczy

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.263

Özet

Bu çalışmada din eğitimi ile doğru dijital medya kullanımının birleştirilme sebepleri üzerinde durulmaktadır. 1. Günümüz çocuklarının ihtiyaçlarından bahsedebilmek için, günlük yaşantının gidişatından ve düzeninden ayrılması mümkün olmayan din eğitimi olgusunun ele alınması ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Dijital medyanın (bilgisayar tabanlı eğlence, sosyal medya kullanımı, kullanıcı bilgilerinin yönetilmesi vb.) (mir ist unklar, was mit letzterem gemeint ist, aber das könnte auf meine mangelnde Fachkenntnis zurückzuführen sein) çocukların yaşamlarında giderek daha fazla yer alması küresel bir süreç gibi görünmektedir. Çocukların gelecekleri ve meslekleriyle ilgili olarak, yeni medyanın öneminin bireyler için olduğu kadar modern toplumların ilerlemesi açısından da büyük ölçüde artması gerçekçi bir şekilde beklenilmelidir. 2. Din konusuna gelince, kimse dinin medyaya yatkınlığını göz ardı edemez: Din bile hedeflediği kitleye yaklaşmak için teknik araçlardan faydalanmaya ihtiyaç duyar. Din çocukların ve genç yetişkinlerin günlük yaşantılarına/yaşam dünyalarına yakın olduğu için; dinin uygunluğunun güçlendirilmesi, teknik medya gibi dijital ortamlardan faydalanılmasının dinin uygunluğunun ötesinde bir şey olmadığının ve modern toplumların tüm üyelerinin gerçek dünyalarına uzandığının gösterilmesi anlamına gelmektedir. Nihai gerçeklik zeminiyle olan temel ilişki hiçbir şeyi sınırları dışında bırakmamaktadır. Bernd Trocholepczy 184 Çocuk ve Medeniyet 2021/2 3. Görselleştirme kapasitesi ve mantıksal yapının çok basit bir şekilde sunulabilmesi nedeniyle, dijital medya din eğitimi açısından son derece faydalı araçlar sunar. Din, katılaşmış ve nesnel bir inanma biçiminden ibaret değildir. Bunun yanı sıra, dini bakış açısıyla da yorumlanacak durumlarla ilgili yeterli bilgi edinmek için çok çaba gösterilmelidir. Farklı durumlarda bilgiyi başarılı bir şekilde kullanabilme kapasitesi, yeterliliğin ne olduğunun anlaşılmasını sağlayan anahtardır. “Yeterlilik”, düzenleyici bir fikir olan, kurumsal ve resmi ortamlarda (okul, üniversite vb.) öğrenme fikrine giderek daha fazla dönüşmüş gibi görünmektedir. Medyada yeterlilik ve dini bilgi yeterliliği birlikte artabilir. 4. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde 2005 yılından bu yana bilgisayar destekli din öğrenimine dair deneyim edinme şansımız oldu. Alman Piskopos Konferansı (DBK) tarafından ısmarlanan bir internet platformunu projelendirdik, gerçekleştirdik, uyguladık ve son olarak ancak -aynı derecedeönemli değerlendirdik. Platform tüm okul türlerinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde din eğitiminden sorumlu Almanca konuşan Katolik Öğretmenlere hitap etmektedir. Değerlendirme yoluyla, bilgisayar destekli din öğreniminin kullanışlılığını ve eğitim kurumlarındaki din eğitimi için faydalarını kanıtlayabiliriz.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Nasıl Atıf Yapılır

Trocholepczy, B. (2021). Dijital Medya ve Din Eğitimi: Ayrı Dünyalar?. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(12). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.263

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler