Üstün Yetenek Potansiyelini Tanılamaya Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi

Yazarlar

  • Şule Demirel Dingeç Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2023.292

Anahtar Kelimeler:

üstün yetenek, tanılama, dinamik değerlendirme

Özet

Üstün yeteneği tanılamak için zekâ testlerinin, başarı testlerinin, yetenek testlerinin yanı sıra ürün dosyalarının, proje ürünlerinin, dereceleme ölçeklerinin de kullanılması söz konusudur. Her birinin farklı güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu çalışmada üstün yeteneklileri doğru şekilde tanılayabilmek için alternatif bir model önerilmiştir. Bu modelden tüm üstün yeteneklilere yönelik kullanılabileceği gibi özellikle dezavantajlı durum yaşayan bireylerde yararlanılabilir. Önerilen model Gagne’nin (2003, 2009) Ayrımsal Üstün Zekâ Üstün Yetenek Modeli ile dinamik değerlendirmeler yaklaşımlarını temel alarak hazırlanmıştır. Modelde potansiyeli belirleme, öğrenme-öğretme, son değerlendirme ve karar alma olmak üzere dört hipotetik aşama bulunmaktadır. Çalışmada modelin kuramsal kısmı paylaşıldıktan sonra aşamaların nasıl gerçekleştirilebileceği açıklanmış, ardından güçlü ve zayıf yönleri tartışmalı bir şekilde ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Demirel Dingeç, Şule. (2023). Üstün Yetenek Potansiyelini Tanılamaya Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 8(14), 287–299. https://doi.org/10.47646/CMD.2023.292

Sayı

Bölüm

Görüş Makalesi