Yoksulluk ve Çevre Bağlamında Çocukların Geleceğini Tartışmak: Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Bakış

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2023.295

Anahtar Kelimeler:

çocuk yoksulluğu, çevresel etmenler , okul sosyal hizmeti

Özet

Küreselleşme, sosyoekonomik ve çevresel eşitsizliklerin artışıyla birlikte çocuk yoksulluğunu gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde önemli bir sorun haline getirmektedir. Bu durum çocukların savunmasız konumlarını pekiştirerek yoksulluk olgusunun nesiller arası bir döngü oluşturmasına neden olmaktadır. Sosyal hizmet mesleğinin yoksulluk başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin ihmal ve istismarının önlenmesi, korunma ve bakımı, rehabilitasyon ve desteklenmesi gibi mevcut mücadele ve müdahale alanlarına özellikle son yıllarda yarattığı olumsuz etkileri nedeniyle çevresel eşitsizlikler de dahil edilmiştir. Söz konusu çevresel etmenlerin neden olduğu yapısal sorunlardan biri de çocuk yoksulluğu olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alarak, bireylerin sosyal işlevselliğinin önündeki tüm engellerle mücadele eden sosyal hizmet disiplininin özel bir uygulama alanı olarak kabul edilen okul sosyal hizmetinin, çocuk yoksulluğu ve çevresel etmenler arasındaki olumsuz ilişkiye dair bakışı ve bununla mücadelede rol ve sorumlulukları üzerinde durulmuş; neden ve sonuçlarının birbirini beslediği pek çok etmenle ilişki içerisindeki çocuk yoksulluğu ile mücadeleye okul sosyal hizmeti perspektifinden çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

İlter, B. (2023). Yoksulluk ve Çevre Bağlamında Çocukların Geleceğini Tartışmak: Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Bakış. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 8(14), 199–233. https://doi.org/10.47646/CMD.2023.295

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler