Covid-19 Döneminin Görünmeyen Yüzü: Çocuk İşçiliği

Yazarlar

  • Fadime Kübra Ozan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  • Sevinç Pehlivan Sütlü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2023.301

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Çocuk işçiliği, covid-19

Özet

“Çocuk işçiliği” çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanmaktadır. İngiliz Cerrah Percivall Pott tarafından 1775 yılında yayınlanan makalede baca temizleyici olarak çalıştırılan çocuklardan ve bunların sağlık risklerinden bahsedilmesi çocuk işçiliğinin tarihinin eskiliğini göstermektedir. Sanayi Devrimi ile birlikte çocuk işçiliği daha görünür hale gelmiştir. Günümüzde de evrensel bir problem olmaya devam etmektedir. 2019 yılında meydana gelen ve hızla yayılan Covid-19 salgını ekonomi ve çalışma şartlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Covid-19 salgınında uygulanan kısıtlamalar, ekonomide kriz yaratmış ve yoksulluk oranları artmıştır. Okulların kapatılmasıyla çocuklar iş hayatında daha fazla yer almaya başlamış ve ağır koşullarda çalıştırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu makalede Covid- 19 dönemi ve çocuk işçiliği üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ozan, F. K., & Pehlivan Sütlü, S. (2023). Covid-19 Döneminin Görünmeyen Yüzü: Çocuk İşçiliği. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 8(14), 189–198. https://doi.org/10.47646/CMD.2023.301

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler