Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Güvenlik

Yazarlar

  • Hicran Atatanır Sosyal Güvenlik Kurumu

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2023.310

Anahtar Kelimeler:

Çocuk yoksulluğu, sosyal güvenlik, aile sigortası

Özet

Çocuk yoksulluğu sadece gelir düzeyi esas alınarak mücadele edilmesi mümkün olmayan karmaşık bir sorunsaldır. Çocuk gereksiniminin nasıl tanımlandığı, nasıl karşılandığı, kaynakların haneye nasıl ulaştığı ve paylaşıldığı, bakım gibi süreklilik arz eden hizmetlerle çocuğun nasıl ilişkilendiği ve ebeveynlerin ne şekilde desteklendiği çocuk yoksulluğu ile mücadelede belirleyici önem taşır. Bu mücadelede sosyal güvenlik sisteminin işlevsel bir rol oynaması gerektiğini savunan çalışmamızda çocuk yoksulluğuyla mücadele olgusu sosyal güvenlik hakkı temelinde ele alınmıştır. Çocukların yoksulluk riskiyle karşılaşmamasında etkili bir sosyal sigorta uygulaması olan aile sigortasının henüz yaşama geçirilmediği ülkemizde sosyal güvenlik sistemimizin hane odaklı yoksullukla mücadeledeki yetersizliğinin yarattığı sosyopolitik boşluklara dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak; tüm çocukların genel sağlık sigortasında olduğu gibi sosyoekonomik risklere karşı doğrudan sigortalanması gerektiği; dul/yetim aylıklarının hanenin yoksulluk profili ve gereksinimleri esas alınarak belirlenmesine ihtiyaç olduğu ve çocuk odaklı sosyal sigorta uygulamalarının yaşama geçirilmesinde yarar olduğu tezleri ileri sürülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Atatanır, H. (2023). Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Güvenlik. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 8(14), 177–188. https://doi.org/10.47646/CMD.2023.310

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler