Televizyon Dizilerinde Yoksulluğun Binbir Yüzü

Yazarlar

  • Zeynep Gültekin Akçay Sivas Cumhuriyet Unv.
  • Beyza Cettanır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2023.312

Anahtar Kelimeler:

televizyon dizileri , çocuk , yoksulluk

Özet

Dünyada sıklıkla tartışılan yoksulluk, medyada yeniden inşa edilir. Tecimsel yayıncılıkla birlikte, televizyonun gündemine gelen yoksulluk, farklı biçimlerde ele alınır. Yoksulluk çalışmalarında önemli bir tartışma konusu olan çocuk yoksulluğu ise medyada en az ele alınan konulardan biridir. Buradan hareketle, bu çalışma, televizyon dizilerinde yoksul çocuk temsillerini incelemiştir. 1990’lı yıllardan günümüze kadar dört dönem içinde diziler ele alınmıştır. Bu dönemselleştirmeye göre incelen diziler: Kaygısızlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kızım, Ateş Kuşları’dır. Shaul Shenhav’ın anlatı kavramsallaştırma analizi kullanılarak incelenen dizilerde, yoksulluk, mutlak ve göreli ayrımı üzerinden temalaştırılmıştır. Dahası, bu dizilerde, çocuk yoksulluğu; mekân, karakterlerin dış görünüşleri ve dil kullanımı açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, dizilerde mutlak yoksulluğun temel unsurları olan beslenmenin, barınmanın ve giyinmenin yoksul çocuklar için erişilmesi güç meseleler olarak temsil edildiğine ulaşılmıştır. Dizilerde, çocuk karakterler üzerinden, eğitim, sağlık, kültürel ve toplumsal taleplerin asgari düzeyde karşılanamaması olan göreli yoksulluğa sıklıkla değinildiği saptanmıştır. Bununla birlikte dizilerde hem mutlak yoksulluğun hem de göreli yoksulluğun şematize edildiği ve yoksulluğun esas nedenlerinin verilmediği anlaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin Akçay, Z., & Cettanır, B. (2023). Televizyon Dizilerinde Yoksulluğun Binbir Yüzü. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 8(14), 85–112. https://doi.org/10.47646/CMD.2023.312

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri