Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları

Yazarlar

  • Mehmet Sağlam İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
  • Neriman Aral Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Çocukluk, Çocuk Kavram?, Çocukluk Kavram?, Çocuk Hakları

Özet

Yaşam zincirinin doğal ve değişmez halkalarından biri olarak algılanan çocukluk kavramı, değişik toplumlarda, tarihin farklı evrelerinde hatta aynı toplumun farklı kesimlerinde değişik anlamlar taşımaktadır. Bilimsel alandaki ilerlemeler, insan hakları konusunda yapılan çalışmalar ve gelişimsel bakış açısının ortaya çıkması ile çocuğa ait bütün tanım ve kavramlar değişim geçirmiştir. Çocukluk kavramı uzun yıllar boyunca henüz yetişkin olmamış, kendi kararlarını alamayan, biyolojik bir geçiş dönemi olarak tanımlanmıştır. Çocukluk, geçici, eksik bir duruma indirgenmiş, bu anlayışın sonucu olarak da bağımsız bir varoluşa sahip olmayan, niteliksiz bir sistem ortaya çıkmıştır. Orta Çağ’da çocuklara gösterilen ilgi sınırlı olmakla birlikte burjuvazinin ortaya çıkması, çocuklara ilişkin algının değişmesine neden olmuş, paralelinde bilimde meydana gelen ilerlemeler ve humanistik görüşün etkileri ile bugünkü çocuk ve çocukluk anlayışının temelleri atılmıştır. Gelişimsel bakış açısının getirdiği kazanımlar çocuk ve çocukluk kavramına çok önemli katkılar yapmış olmasına rağmen günümüz toplumu bilim ve teknolojide ilerledikçe çocukları yalnızlığa iterken çocukluk kavramını da sanal mekanlara hapsetmiştir. Çocuk ve çocukluk kavramının tarihsel süreç içerisinde yaşadığı değişimlerin anlaşılması çocuğa ve çocukluğa ilişkin algının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle çalışmada tarihsel süreç içerisinde çocuk ve çocukluk kavramlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

15-04-2017

Nasıl Atıf Yapılır

Sağlam, M., & Aral, N. (2017). Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(2). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/41

Sayı

Bölüm

Makaleler