Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları: Bir Gözden Geçirme

Yazarlar

  • Melek Süler Sakarya Üniversitesi- Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Bili?sel Davran??ç? Terapi, çocuk, ergenlik

Özet

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) günümüzde psikoterapi alanında kullanılan tedavi yaklaşımları arasında öne çıkmasına rağmen, Çocuk ve ergenlerde Bilişsel davranışçı terapi uygulamalarının etkinliği son zamanlarda yapılan araştırmalarla literatürde yerini almaktadır. Bu gözden geçirme çalışmasında Çocuk ve Ergenlerde BDT’nin temel yapısı ve işleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri ele almak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise Çocuk ve Ergenlerde BDT’nin etkinliğini incelemektir. Çocuk ve ergenlerle BDT uygulamalarının yapılan çalışmalarla olumlu etkinliği ortaya koyulmakla birlikte özellikle ülkemizde bu alanda yapılacak ampirik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

13-01-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Süler, M. (2018). Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları: Bir Gözden Geçirme. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 2(3). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/44

Sayı

Bölüm

Makaleler