Çocuklarla Felsefe

Yazarlar

  • Aynur İlhan Tunç Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve toplum Bilimleri Fakltesi, felsefe Bölümü)

Anahtar Kelimeler:

Düşünme eğitimi, çocuklarla felsefe, eleştirel eğitim, etik ve çocuk felsefesi

Özet

Çocuklar için felsefe, felsefi bir diyalog anlamına gelir. Grupça yapılır. Bireysel klasik felsefi akıl çıkarımlarının yerini grup tartışması almıştır. Soru sorma önemlidir. Tartışmayı öğretmen yönlendirir. Geri bildirim verir. Nasıl tartışacaklarını yönlendirir. Öğretmen merkezli eğitimde tek otorite öğretmendir, ama çocuklar için felsefede otorite paylaşılır.

Yirminci yüzyılda özgür olma, özerk olma, rasyonalite, davranışlarının sorumluluğunu alma, eleştirel düşünme, liberal vurgu, bilgiyi yapılandırma eğitimin dikkate değer unsurlarıdır. Eğitim içinde düşünme eğitimi konusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim sorunları içinde önemli bir yere sahiptir. Çocuklar küreselleşen dünya ve medya aracılığıyla oluşturulan sanal bir evrenle çevrelenmişlerdir. Genel sorun çocukluk yıllarımızdaki varlığa karşı ilgi ve dikkatimizi, merak ve hayret duygumuzu yıllar içinde yitirdiğimiz gerçeğidir. Eğitim kurumunda gittikçe artarak karşı karşıya kaldığımız bu gerçek tüm dünya ülkeleri için pek fazla değişmez. Yapılan son araştırmalar da bu sonucu desteklediğinden konunun ele alınması ve incelenmesi gereklilik halini almıştır. Eğitimin temeli olan bilgi edinme, günümüzde artık eskisi gibi öğretmenden aktarma yoluyla olmamaktadır. Enformasyon bir tuşun ucunda bilgisayardadır. Bundan böyle okulun görevi bu enformasyondan nasıl bilgi üretileceğini ve verileri sorgulayarak değerlendirebilmeyi öğretmektir. Öğrenci ezbere dayalı eğitimden kurtulmalıdır.

Çalışmamızda çocuklar için felsefe kavramı çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Çocukların felsefe konusunda yeterlilikleri var mıdır? Felsefe yönteminin amacı nedir ve yöntemi nasıldır? Öğretmenin/yöneticinin/liderin rolü nasıl olmalıdır? Son bölümde ise felsefe disiplinlerinden etik çerçevesinde geleneksel çocuk hikayemiz “Kaşağı” kitabının kısa özeti ve çocuklar için olası bir felsefi tartışma modeli sunulmuştur. En son olarak sonuç ve kaynakça yer almıştır.

Yetişkinlerin de fazla ilgi göstermediği bir disiplin olan felsefenin çocukluktan başlayarak sevdirilmesi ve bir yöntem olarak kullanılması ülkemiz için bir imkan olarak ortaya çıkmaktadır. Çok yönlü çalışmalara ihtiyaç vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

07-05-2018

Nasıl Atıf Yapılır

İlhan Tunç, A. (2018). Çocuklarla Felsefe. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 2(4). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/59

Sayı

Bölüm

Makaleler