Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Alev Girli Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
  • Semra Öztürk Özgönenel Özel Işık Eğitim Merkezi
  • Hatice Yıldırım Sarı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  • Esra Ardahan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Anahtar Kelimeler:

Otizm, Beslenme, Ebeveyn Tutumları

Özet

Çalışma özel eğitim kurumlarında eğitim gören otizmli çocukların beslenme durumlarının tanımlanması ve ebeveynlerin çocuklarının beslenmesine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışma, İzmir ilinde iki Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören; otizmi olan toplamda 86 çocuğun ailesi ile yapılmıştır. Verilerin toplanması için Çocuklarda Beslenme Durumunu Değerlendirme Anketi ve Ebeveyn Besleme Tarzı Anketi kullanılmıştır. Araştırmada p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Çocukların %80.2’si erkektir, %44.2’si 7-12 yaş grubundadır. %38.4’ünün bir kronik hastalığı vardır ve %47.1’i sürekli ilaç kullanmaktadır. Çocukların; %6.1’i süt ve süt ürünlerini, %8.4^ü et ürünlerini, %13.6’sı yumurtayı, %12.2’si kurubaklagilleri, %12.2’si sebzeleri, %4.9’u meyveyi, %3.7’si ekmek tahıl grubu besinleri, %6.’,i yağı tüketmemektedir. Ailelerin %40’ı çocuğun dikkati başka yöne çekmek için, %65.8’i ise çocuğu ödüllendirmek amacıyla besin kullandığını belirtmiştir. Çocukların %51.4’ü çok küçük lokma ve yudum, %35.1’i çok büyük lokma ve yudum, %13.5’i çok ciddi sınırlı yeme özelliği göstermektedir. Otizmi olan çocukların beslenmelerinde çeşitli faktörlerin etkisiyle büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Beslenme alışkanlıkları konusunda ailelere eğitimler verilmesi yararlı olabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

01-06-2016

Nasıl Atıf Yapılır

Girli, A., Öztürk Özgönenel, S., Yıldırım Sarı, H., & Ardahan, E. (2016). Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/7

Sayı

Bölüm

Makaleler