Orta Çağ’dan Erken Modern Döneme Çocukluğun Tarihsel Gelişimi

Yazarlar

  • Özge Özcan Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, çocukluk kavramı, çocukluğun tarihsel gelişimi, Orta Çağ’da çocukluk, Erken Modern dönemde çocukluk

Özet

Çocuk, insanlık tarihinin en başından beri var olan bir varlıkken, çocukluk 17. yüzyıl ve sonrasında inşa edilmiş toplumsal bir yaratıdır. Çocukluk kavramının bilinmesi, çocuğun ayrı bir gelişimsel dönem olarak varlığının kabulünü ve kendine özgü özelliklerin farkında olunmasını kapsamaktadır. Orta Çağ’da çocuklar, eksik yetişkinler olarak görülmüş ve kendilerine özgü oyunları, besinleri, giysileri, konuşma dilleri ve kültürleri olmamıştır. Yetişkinlerle iç içe, onlarla aynı mekânlarda bulunmuş ve her şeyi beraber yapmışlardır. Çocukları, yetişkinlerden ayıracak kendilerine özgü hiçbir özellikleri bulunmamıştır. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde toplumdaki birtakım değişiklikler çocukluk kavramının inşasına yol açmış ve çocuklar gereken değeri görmeye başlamıştır. Çalışmamızda Orta Çağ’dan erken modern zamanlara dek çocukluğun gelişimini ve bu gelişimin sebeplerini inceleyeceğiz.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

07-05-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Özcan, Özge. (2018). Orta Çağ’dan Erken Modern Döneme Çocukluğun Tarihsel Gelişimi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 2(4). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/71

Sayı

Bölüm

Makaleler