Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe

Yazarlar

  • Hasan Çiçek Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Felsefe, düşünme, Düşünme Eğitimi

Özet

Çocukluk, insanın geçirdiği hayat evrelerinden biridir. Birey bu evrede daha masum, daha saf ve daha sempatiktir. Bu evrede bireydeki merak ve hayret duygusu ona faklı sorular sordurmayı sağlar. Bu sorular ile felsefenin/ filozofun soruları arasında zaman zaman benzerlik kurulur. Buna rağmen filozofun soruları ile çocuğun soruları arasında fark vardır. Soruların temel farklarından birisi bilinç farkıdır. Buna rağmen çocuklardaki bu soru sorma yetisi düşünme eğitimi ile devamlı ve bilinçli hale getirilebilir. İnsan belli bir yaştan sonra, çocukluğunun sorularını soramaz olur. Oysa felsefe ile o soruları, insanın eleştirel bir düşünme becerisine dönüştürmek mümkündür. Bu çalışmada çocuk ile felsefe arasındaki ilişki ve ilişkinin düşünme eğitimi ile devamlı hale getirilmesinin imkânı ve gereği üzerinde durulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

07-05-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Çiçek, H. (2018). Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 2(4). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/72

Sayı

Bölüm

Makaleler