Çocuğun Kişilik Hakkının Ana-Baba Tarafından Sosyal Medya Aracılığıyla İhlalinin Hukuki Görünümü

Yazarlar

  • Esra Gültekin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

Anahtar Kelimeler:

Sosyal medya, çocuğun kişilik hakkı, velayet, ifade özgürlü?ü, çocuğun menfaati

Özet

Dijital çağın gündelik hayatı dönüştüren hızı karşısında, toplumsal hayatın düzenleyicisi konumundaki bütün unsurlar, geride kalmaktadır. Sürekli farklı noktalara evrilen gündelik hayat pratiklerinin sebep olduğu ihtilaflara ilişkin yeterli hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu alandaki gelişimin öngörülemezliği dolayısıyla hukukun önleyici mahiyette düzenlemeler getirmesi mümkün olmamakta; aksine ihtilaflar çıktıktan sonra ihtiyaca göre düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanımının artması, beraberinde birçok hukuki problemi getirmiştir. Çalışmamız kapsamında sosyal medyada ana babanın çocukları paylaşım nesnesi yapmasının hukuki boyutları ele alınmıştır. Bu paylaşımlarda, ana baba ile çocuğun menfaatlerinin çatışması söz konusudur. Çocuğun kişilik hakkı bir yandan ana babanın velayet hakkı, diğer yandan ana babanın ifade özgürlüğü ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bu çatışma halinde, anayasal bir özgürlük olan ifade özgürlüğünün belli ölçütlere bağlı olarak sınırlandırılması kaçınılmazdır. Bunun yanında, çocuğunun haklarını ihlal eden ana babaya karşı Türk Medeni Kanunu’nun kişiliği korumaya yönelik ve velayete ilişkin yaptırım hükümlerine başvurulabilecektir. Ayrıca, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuklara özgü bazı tedbirlere de başvurulabilecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

24-11-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin, E. (2018). Çocuğun Kişilik Hakkının Ana-Baba Tarafından Sosyal Medya Aracılığıyla İhlalinin Hukuki Görünümü. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 3(5). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/82

Sayı

Bölüm

Makaleler