Kurnaz, Ahmet, Necmettin Erbakan Ün., Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak., Özel Eğitim Böl, Türkiye