Turtank, Ayşen, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Psikoloji ABD. Türkiye, Türkiye