Yetim, Aylin, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Adolesan Bilim Dalı, Türkiye