Eğribel, Ertan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye