Uygur, Evin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye