Şirin, Memduh Cemil, İstanbul Üniversitesi, Türkiye