Çocukça Felsefe Yapmak ya da Düşünme ve Felsefe Dersine Hazırlanmak

Mehmet Önal

Özet


Çocuklara felsefe eğitimi mi yoksa düşünme eğitimi mi vermeliyiz? Şayet, bir felsefe ya da düşünme eğitimi verilecekse, bu, ne zaman ve nasıl verilmelidir? Ya da çocuklara felsefe öğretmeden önce ne öğretmeliyiz? Bir çocuk felsefesi eğitimi şeması oluşturmak mümkün müdür? Aslında “çocuklara felsefe öğretmek gerekir mi?” diye sormak da mümkündür. İşte bu makalede, bu sorular ışığında “Çocuk Felsefesi”, “Çocukça Felsefe” veya “Çocuklar için Felsefe” adlandırmaları tartışılacaktır. Bir diğer amacımız ise, çocukları soru sormaya alıştırmak ve düşündürmek için ne yapmamız gerektiğini tartışmaktır. Bu yüzden, Gelişim Psikolojisinin verileri ışığında, çocuk soruları ile felsefe soruları arasındaki paralelliğe dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler


Çocukça felsefe, çocuk felsefesi, düşünce dersi, felsefe dersi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Cevizci, A. (2014). İlkçağ felsefesi (9. Bs.). İstanbul: Say Yayınları.

Çayır, N. A., Akkoyunlu, B. (2015). Çocuklar için felsefe üzerine nitel bir araştırma. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, Cilt 7, Sayı 2, 97-133.

Erdem, H.S. (2014). Felsefeyi tanıma felsefeyle ilgili temel kavramlar. Felsefe içinde, (ss. 14-65). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitime Giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.

İbn Haldun, (2004). Mukaddime I. Cilt, (H. Kendir, çev.). Ankara: Yeni Şafak.

Jaspers, K. (1971). Felsefeye Giriş, M. Akalın, çev.). İstanbul: Dergah Yayınları.

Karakaya, Z. (2006). Çocuk felsefesi ve çocuk eğitimi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 1, 23-37.

Keklik, N. (1982). Felsefenin ilkeleri. İstanbul: Doğuş Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Düşünme eğitimi dersi (7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.

Taşdelen, V. (2013). Felsefeden edebiyata. Ankara: Hece Yayınları.