Yazar Detayları

Akkuş, Pınar, istanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    Sosyal Risk Altındaki Çocuklar İçin Sosyal Hizmetler: 2000 Sonrasına İlişkin Bir Değerlendirme
    Özet  PDF