Bedene Yönelik Müdahalede Şiddet, Travmalar ve Çocukluk: Sosyolojik Bir İnceleme

Yazarlar

  • Ayşegül Demir Sinop Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Bedene yönelik müdahale, ?iddet, Travma, Çocukluk

Özet

Bu çalışmada, bedene yönelik bir müdahale biçimi olarak şiddetin etkilerini çocukluk travması üzerinden sosyolojik bir bakışla incelemek hedeflenmektedir. Bedene yönelik müdahale, dışardan gelen bir etkiyle ya da kişinin kendisine uyguladığı herhangi bir müdahale ile gerçekleşebilir. Her iki müdahale biçiminin bedene yönelik olumsuz ya da olumlu sonuçları olabilir. Bu çalışmada, bedene yönelik müdahalenin dışardan uygulanan biçimi olarak şiddetin nasıl bir çocukluk travması meydana getirdiği üzerinde durulmaktadır. Bu biribiriyle ilişkili üç tema üzerine yapılan literatür taraması sonucunda araştırmaların her bir temayı ayrı ayrı inceleyen multidisipliner çalışmalar üzerinden gerçekleştiği gözlenmektedir. Oysa ki, sosyolojik olarak tarihsel ve toplumsal dünyanın şekillenmesinde çok önemli fakat unutulmuş aktörler olarak çocukların, en yakınlarından başlayarak karşılaştıkları her türlü şiddet, istismar gibi durumların oluşturduğu travmalar sosyalleşme temeli üzerine inşa edilen bu dünyada büyük çatlakların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu anlamda, böylesine önemli bir konu olan çocukluk üzerine yapılacak her bir sosyolojik çalışmanın artırılması bu alanın daha anlaşılır kılınmasına katkı sunabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

14-09-2019

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, A. (2019). Bedene Yönelik Müdahalede Şiddet, Travmalar ve Çocukluk: Sosyolojik Bir İnceleme. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(7). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/111

Sayı

Bölüm

Makaleler