Yeni Sosyolojilere Doğru İmkân ve Fırsatlar: Bir Disiplin Olarak Çocukluk Sosyolojisi

Yazarlar

  • Muhammed Sinan Karabıyık İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Programı

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, çocukluk, yeni paradigma, çocukluk sosyolojisi

Özet

19. yüzyılda henüz yeni oluşmaya başlayan genç bir bilim dalı olarak sosyolojinin kurucu sosyologlardan itibaren yetişkin ve erkek merkezli bir anlayışa sahip olduğu bilinmektedir. Uzun yıllar süren yetişkin ve erkek merkezli sosyoloji anlayışı evvela feminizm çalışmalarıyla ciddi bir biçimde sarsıntıya uğramıştır. Öyle ki, erkek hegemonyası altındaki sosyoloji anlayışına ciddi bir itiraz olarak ortaya çıkan feminizm çalışmaları bugün kendi başına bir disiplin olacak kadar gelişip olgunlaşmıştır. Henüz çok yakın bir zamanda ise sosyolojide hâkim olan yetişkin merkezli anlayış ciddi bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle yeni çocukluk sosyolojisi yaklaşımı olarak gelişen bu yaklaşım bir grup İngiliz sosyoloğun önderliğinde olgunlaşmıştır. Bir bilim olarak sosyolojinin kurulduğu dönemden itibaren yetişkin merkezli bir anlayışa sahip olmasını eleştiren İngiliz sosyologlar yetişkin merkezli anlayışa itiraz ederek çocukların da toplumsal değişmenin ve sosyal yapının inşasında aktif bir rolünün olduğunu iddia etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı yeni sosyolojilere doğru yeni bir disiplin olan çocukluk sosyolojisinin imkânlarını ortaya koymaktır. Çalışmada çocuk, çocukluk ve çocukluk deneyimi kavramları eleştirel bir biçimde değerlendirilmektedir. Daha sonra sosyolojide uzun yıllar boyunca çocuklara neden aktif bir biçimde yer verilmediği üzerinde durulmakta son olarak ise bir disiplin olarak çocukluk sosyolojisinin ve yeni paradigmanın temel iddialarına yer verilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

14-09-2019

Nasıl Atıf Yapılır

Karabıyık, M. S. (2019). Yeni Sosyolojilere Doğru İmkân ve Fırsatlar: Bir Disiplin Olarak Çocukluk Sosyolojisi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(7). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/122

Sayı

Bölüm

Makaleler