Çocukluk Sosyolojisinin Özgün Sahası: Çocuklarla Nitel Araştırma

Yazarlar

  • Emrah Akbaş Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
  • Gamze Erükçü Akbaş Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, çocukluk, çocuk sosyolojisi, nitel araştırma, çocuklarla nitel araştırma

Özet

Bu çalışma çocuklarla nitel araştırmanın imkânını çocukluk sosyolojisi alanındaki farklı çocuk perspektiflerini ele almak suretiyle soruşturmakta ve çocuklarla nitel araştırmayı çocuk/çocukluk sosyolojisi sahasının inşası için en önemli araçlardan biri olarak ele almaktadır. Bu çerçevede çalışmada evvela çocukluk sosyolojisi içindeki farklı çocuk perspektifleri ele alınmakta, daha sonra çocuklarla araştırma yapma konusunda ana akım tutumlara ve metodolojik tercihlere alternatif oluşturma iddiasını temsil eden çocuklarla nitel araştırmanın imkânı tartışmaya açılmakta ve son olarak da çocuklarla nitel araştırmada kullanılan bazı teknikler ortaya konmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

14-09-2019

Nasıl Atıf Yapılır

Akbaş, E., & Erükçü Akbaş, G. (2019). Çocukluk Sosyolojisinin Özgün Sahası: Çocuklarla Nitel Araştırma. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(7). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/123

Sayı

Bölüm

Makaleler