İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler

Yazarlar

  • Ahmet Bildiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  • Tahsin Fırat

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.190

Anahtar Kelimeler:

Öğrenme güçlüğü, üstün yetenek, iki kere özel

Özet

Çok küçük yaştan itibaren farklı düşünceler, projeler. Ancak okul yaşamında başarısızlıklar. Yeteneğin ve zorluğun arasında sıkışmış bir çocuk nasıl tanılanmalı? Bu durum sadece zeka testleri ile anlaşılabilir mi? Bu araştırmada, bu sorulara cevap verebilmek için öğrenme güçlüğü olan üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerinin ve tanılanmasının açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda üstün yetenek, öğrenme güçlüğü kavramları öncelikle ele alınmış, ardından öğrenme güçlüğü olan üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ve tanılanması, ulusal ve uluslararası alan yazınla birlikte açıklanmıştır. Üstün yeteneklerin ve güçlüklerin araya gelerek oluşturduğu bu farklı öğrencilerin doğru tanılanması ve yönlendirilmesi için ilgili çalışmalarla beraber Türkiye’de yapılması gerekenler son bölümde tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Bildiren, A., & Fırat, T. (2020). İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.190

Sayı

Bölüm

Makaleler