Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Argümantasyon Temelli STEAM Etkinlikleri Geliştirme

Yazarlar

  • Selma Gökyokuş Yenimahalle Bilsem
  • Memiş Kılıç Yenimahalle Bilsem
  • Hilal Sevgen Abacı Yenimahalle Bilsem
  • Esra Arslan Yenimahalle Bilsem
  • Ümmüye Nur Tüzün Yenimahalle Bilsem

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.192

Anahtar Kelimeler:

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi, zenginleştirme, argümantasyon, STEAM, etkinlik geliştirme

Özet

Bu teorik temelli çalışmada ortaokul seviyesinde özel yetenekli öğrenciler için normal okullarında deneyimleyemedikleri konularda argümantasyon bağlamında STEAM zenginleştirme etkinlikleri önerilmiştir. Etkinlikler biyomimikri, düşünce deneyinin sanatı, sözde bilim, Rube Goldberg makinesi tasarımı, adli seroloji konularından oluşmaktadır. Etkinliklerin geliştirilmesi sürecinde Cunningham’ın modeli kullanılmıştır. Etkinlikler özel yetenekli öğrencilerin bir problemin çözümünde bilimsel tartışmalarla, fikirlerini gerekçelendirdikleri argümanlarla, sanatsal bir prototip tasarlayıp tasarımın işlerliğini deneyip tasarımın iyileştirme süreçlerini çalıştıkları aşamalardan oluşmaktadır. Etkinliklerin geliştirilme süreçleri betimlemelerle çözümlenmiştir. Etkinliklerde argümantasyon temelinde STEAM uygulamaları süreçlerinde öğrencilerin bir problemin çözümünde yaratıcı prototipler geliştirmelerinin de ötesinde süreçlerde kendilerinin ve diğerlerinin düşünme stratejilerini kritik etmeleri suretiyle eleştirel düşünmelerine katkı sunmak amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Gökyokuş, S., Kılıç, M., Abacı, H. S., Arslan, E., & Tüzün, Ümmüye N. (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Argümantasyon Temelli STEAM Etkinlikleri Geliştirme. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.192

Sayı

Bölüm

Makaleler