Eğitimin Milliyeti: Mülteci Öğrenciler ve Türkiyeli Öğrencilerin Kademelere Göre Değişen Öğrencilik Deneyimleri

Yazarlar

  • Lutfiye Lutfiye Aktan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Politika Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Enes Şafak Bilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Politika Tezli Yüksek Lisans Programı

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.202

Anahtar Kelimeler:

Uyum, eğitim, öğrenci, mülteci, göç

Özet

Bu araştırma Suriyeli mülteci öğrenciler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin aynı sınıfta eğitim görürken öğrenciliği nasıl deneyimlediklerini konu edinmiştir. Birbirinden farklı kültürlerin, sınıfsal konumların, hukuki hakların ve en önemlisi de birbirinden farklı dillerin, eğitim sürecinde nasıl etkileşimler kurduğunu keşfetmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda hukuki statüsü̈ fark etmeksizin Suriyeli öğrenciler ve Türkiyeli öğrenciler ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakatların sonucunda elde edilen veriler eğitim kademelerine göre incelenmiş, eğitim kademelerindeki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Eğitim kademeleri ayırt edilmeksizin çocukların birbirleriyle kurduğu etkileşimde öne çıkan ilk unsur dil olarak belirlenmiş, öğretmenin tutumu ve gelir düzeyi bunu takip etmiştir. Farklılıkların, eğitime ulaşmakta ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında yıkıcı değil yapıcı bir etken olması konusunda araştırma verileri ekseninde birtakım öneriler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

25-09-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Lutfiye Aktan, L., & Bilen, E. Şafak. (2020). Eğitimin Milliyeti: Mülteci Öğrenciler ve Türkiyeli Öğrencilerin Kademelere Göre Değişen Öğrencilik Deneyimleri. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(9). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.202

Sayı

Bölüm

Makaleler