Üstün Yeteneğin Güçlükleriyle Baş Etmede Aileye Düşen Sorumluluklar

Yazarlar

  • Esra Işık Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
  • Emine Nilgün Metin Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.212

Anahtar Kelimeler:

Üstün yetenek, üstün yetenekli çocukların aileleri, karşılaşılan güçlükler

Özet

Bu çalışma, üstün yetenekli çocukların ailelerinin karşılaştıkları güçlükleri ele alan çalışmaları inceleyerek bir perspektif oluşturmak ve bu güçlüklerle baş etmede aileye düşen sorumluluklara ve aileye yardımcı olacak çözüm önerilerine yer vermek amacıyla yapılmıştır. Çocuklarının sahip oldukları üstün yeteneklerinden dolayı farklı güçlüklerle karşı karşıya kalan aileler, çocuklarının gelişim ve eğitim süreçlerinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedirler. Bu derleme çalışmada alanyazında “Üstün yeteneğin güçlükleriyle baş etmede aileye düşen sorumluluklar nelerdir?” problemi doğrultusunda yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Çalışma kapsamında üstün yeteneğin güçlükleriyle baş etmede aileye düşen sorumlulukların belirlenmesi amacıyla konu ile ilgili literatür sistematik bir şekilde taranmıştır. Karşılaşılan güçlükler ve çözümleyici stratejiler belirlenmiştir. Ulaşılan kaynaklardan elde edilen bilgiler belirli başlıklar halinde özetlenmiş ve çözümleyici stratejiler ilgili araştırmaların sonuçları dikkate alınarak sunulmuştur. Konu ile ilgili yapılan ve ulaşılabilen literatür taraması sonucunda, üstün yeteneğin güçlükleriyle baş etmede aileye düşen sorumluluklar genel olarak dokuz ana başlık halinde kategorize edilmiştir. Daha sonra ailelere rehberlik edebilecek nitelikte olan çözüm önerilerine yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Işık, E., & Metin, E. N. (2020). Üstün Yeteneğin Güçlükleriyle Baş Etmede Aileye Düşen Sorumluluklar. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.212

Sayı

Bölüm

Makaleler