Sıra Dışı Olanlar: Özel Yetenekli Yalnız Ergenler

Yazarlar

  • Ece Ünal Anadolu Üniversitesi
  • Uğur Sak Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.214

Anahtar Kelimeler:

Özel yetenekli ergenler, yalnızlık

Özet

Bu çalışmada özel yetenek olgusunun eğitim ortamlarında nasıl yansıma bulduğu ve bu olgunun yalnızlıkla olan ilişkisi literatür taraması ile aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda gelişimsel bir süreç olarak özel yetenekli ergenlerin deneyimlediği yalnızlığın diğer ergenlerden nasıl farklılaştığı, yalnız kalma nedenleri, yalnızlığın yaşamlarındaki etkileri ve yalnızlıkla baş etme durumları ele alınmıştır. Özel yetenekli ergenlerin akranlarıyla olan ilişkilerinde eğitim ortamlarının belirleyici rolü tartışılmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Ünal, E., & Sak, U. (2020). Sıra Dışı Olanlar: Özel Yetenekli Yalnız Ergenler. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.214

Sayı

Bölüm

Makaleler