Müslüman Ailede Çocuk ve Çocuk Eğitiminde Sorumluluklar

Yazarlar

  • Mehmet Zeki Aydın

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.250

Anahtar Kelimeler:

İslam, çocuk, İslam’da çocuk, çocuk eğitimi, din eğitimi

Özet

İslam’a göre çocuklar, Allah’ın anne babalara hatta topluma verdiği bir nimet ve hayatın süsü olmasının yanında, onların aynı zamanda sınavlarıdır. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelen çocukları hayata hazırlamak ve dinini öğretmek anne babanın görevidir. Çocuklar dünya hayatının süsüdür, dünya hayatı geçicidir önemli olan ahirete hazırlanmaktır. O hâlde çocuklar hem dünya hem de ahiret hayatına hazırlanmalıdır. İslam’a göre aile kutsaldır. Çocuk eğitimi en iyi aile kurumu içinde gerçekleşir.

Bu çalışmada, ebeveynlerin çocuklarına karşı görevleri özetlenmiştir. Anne babanın çocuğa karşı görevleri, iyi bir eş seçimiyle başlamakta, Allah’tan hayırlı evlat istemekle, annenin iyi bir hamilelik dönemi geçirmesi, iyi bir ad konulması ile devam etmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına, hayatta kalma, topluma uyum sağlama eğitimi vermelerinin yanında dinlerini öğretme de önemli bir yer tutmaktadır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

18-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aydın, M. Z. (2021). Müslüman Ailede Çocuk ve Çocuk Eğitiminde Sorumluluklar. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(12). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.250

Sayı

Bölüm

Makaleler