Cezayirli Ailelerde Çocuğa Yönelik İslami Eğitimin Yöntem Ve Amaçları

Yazarlar

  • Cevida (Djaouida) Emira (Amira)
  • Mustafa Mücahit

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.252

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, İslami terbiye, İslami eğitim, din eğitimi, Cezayirli çocuklar, Cezayirli anne babalar

Özet

Allah’ın anne ve babalara verdiği nimetlerden biri olan çocuklar, onlara mutluluk ve geleceklerinin garantisi duygularını vermektedir. Bu nimete karşı da ebeveynlerin onlara karşı, aile içinde pek çok sorumlukları vardır. Bu sorumluluklardan biri de Yüce Allah’ın emrettiği şekilde çocukların dinî bakımdan yetiştirilmesidir. Ailede İslami eğitim, dinin ve hayatın tüm yönlerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. İslam dini inanç, ibadet, ahlak ve muamelat olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu nedenle Müslüman ebeveynler çocuklarını bu alanlarda eğiterek, onların dinî kişiliklerini kazanmalarını isterler. Müslümanlar, çocukla ve onun eğitimiyle çok ilgilenmiştir, çünkü çocukluk dönemi bir Müslüman’ın kişiliğini inşa etmenin temel aşamasıdır. Bu makale Cezayirli çocuklara, aileleri tarafından nasıl bir din eğitimi verildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, hangi yaşta, hangi konular, hangi yöntemlerle öğretilmektedir konuları tartışılmıştır. Bir alan araştırması olan bu çalışma nicel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, Nisan 2015’te Cezayir’de yaşayan ve en az bir çocuğu üç yaşından büyük 385 anne babaya uygulanan anketten elde edilmiştir. Bulgular tablolarda verilmiş ve yorumlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

18-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Emira (Amira), C. (Djaouida), & Mücahit, M. (2021). Cezayirli Ailelerde Çocuğa Yönelik İslami Eğitimin Yöntem Ve Amaçları. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(12). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.252

Sayı

Bölüm

Makaleler