Çocuğa Saygılı Medya Anlayışı (Psiko-Teolojik Eleştirel Yaklaşım)

Yazarlar

  • Ahmet Albayrak

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.262

Anahtar Kelimeler:

Çocuğa Saygı, Medya, Zaman Algısı, Saf Ben, Kendilik Bilinci, Beden Algısı, Estetik Algı

Özet

Bildirimizin amacı, Psiko-Teolojik eleştirel bakış açısıyla çocuğa saygılı medya anlayışının nasıl gelişebileceğini ve hangi varoluşsal ve kuramsal temellerden beslenebileceğini tartışmaktır. Bildiri metnimiz, metin analizlerine bağlı tümdengelim yöntemini içeren kuramsal yorumlamaya dayanmaktadır. Çalışmamızın I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde çocuğa ve çocuk haklarına saygıyı temel alan bir medya perspektifinin gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Bildirinin kuramsal çerçevesinin özeti şöyledir: Tabula Rasa Teorisi’nin aksine çocuk, doğuştan getirdiği ontolojik ve kozmolojik inanç ve değerlerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bu hak ile yaşıyla birlikte gelişim çizgisine uygun fizikî ve fizikötesi süreçlerle evren ve evrende var olan her şeyle bütünleşebilme potansiyelinin farkına varabilmesi için algılama düzeyini geliştirebilecek çevresel koşullara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması da çocuğun haklarından biridir. Ancak seküler paradigmaya dayalı bilinç inşasının özellikle çocuk ve gençlere transferini öncelikli görev bilen bazı medya kuruluşları, görselliğin cazibesi ve imajinasyona dayanan otoritesiyle çocuğun saf ben’ini yıpratabilmektedirler. Çocuğa saygılı medya anlayışı, çocuğun varoluşuyla getirdiği doğallığını koruma ve geliştirme iradesini göstermesiyle belirginleşebilir. Özellikle son yüzyılın güç kavramına ve belirli cinsel projeksiyonlara dayalı olarak tanımlamaya çalıştığı beden imajlarının baskısına rağmen medya, çocuğun gelişim görevlerine uygun “kendilik” bilincine ve kendi kültür havzasında yaşadığı medeniyet perspektifine dayalı insan prototipinin göstergesi olan beden kabulüne hakkı olduğu gerçeğiyle hareket etmelidir. Çocuğun ahlâkî ve kişilik gelişiminin fiziksel ve bilişsel gelişimi kadar önemli olduğu gerçeği kabul edildiği zaman, medyada, çocuğun duygu ve düşünce dünyasının dinamiği olarak estetik algı düzeyini kozmik düzlemde artıracak çağrışımlara sahip sanat ve edebiyat ürünleriyle daha fazla karşılaşabileceğiz demektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Nasıl Atıf Yapılır

Albayrak, A. (2021). Çocuğa Saygılı Medya Anlayışı (Psiko-Teolojik Eleştirel Yaklaşım). Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(12). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.262

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler