Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Yetersizlik ile İlişkili Damgalama

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2022.278

Anahtar Kelimeler:

Zihinsel yetersizlik, ayrımcılık, etiketlenme, stigmatizasyon

Özet

Damgalama (Stigmatizasyon), ruhsal ve/veya fiziksel hastalığı olan birçok kişinin maruz kaldığı, yaşam kalitesini düşüren ve kişilerin yardım arayışı önünde engel olan bir durum, negatif ayrımcılığın bir parçasıdır. Zihinsel yetersizliği olan kişiler çok küçük yaştan itibaren çevreleri tarafından reddedilme, dışlanma ve etiketlenme ile mücadele ederler. Toplumdan uzaklaşarak ya da hastalıklarını gizleyerek kendilerini savunmak durumunda kalırlar, bu durum yaşam kalitesini düşürmenin de ötesinde ölüm oranlarını da artırmaktadır. Daha çok düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunan kişileri etkilemekle birlikte aslında tüm dünyayı etkileyen bir sorundur. Toplumda zihinsel yetersizliği olan kişilere yönelik damgalama hakkında yapılan çalışmaların sayısı artmakla birlikte özellikle koruyucu ve önleyici çalışmalara ihtiyaç vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ağaç, N., & Turan, S. (2022). Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Yetersizlik ile İlişkili Damgalama. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 149–155. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.278

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler