Çocuklarda İşitme Engeli

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2022.279

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, işitme engeli, işitme tarama testi

Özet

Çocuklarda işitme yetersizliği başlangıç zamanına göre konjenital veya akkiz yerleşimine göre de iletim tipi, sensörinöral ya da mikst tip olabilmektedir. İşitme kaybının %90’ını sensörinöral tip oluşturmaktadır. Erken tanı, uygun tedavi ve işitsel rehabilitasyon programı ileride oluşabilecek dil ve konuşma sorunlarının yanında eşlik edebilecek gelişimsel yetersizlikleri önlemede etkili olacaktır. Bundan dolayı ülkemizde yürütülen ulusal yenidoğan ve okul çağı çocuklarındaki işitme tarama programları erken tanı alma açısından önem taşımaktadır. Ayrıca işitme engeli yönünden riskli bebek/çocukların da yakın izlem ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çavuşoğlu, D. (2022). Çocuklarda İşitme Engeli. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 162–168. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.279

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler