Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Damgalanma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2022.281

Anahtar Kelimeler:

otizm, damgalanma, çocuk

Özet

Otizm spektrum bozukluğu toplumsal iletişim ve etkileşimde eksikliklerin görüldüğü kısıtlı-yineleyici davranışlar ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Her geçen yıl otizm tanısı alan çocuk sayısının artması göz önüne alındığında bu çocukların bakıcıları, öğretmenleri ve yakınları ile beraber otizmle ilgili kişilerin sayısı toplumun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İnsanların otizm hakkında az bilgiye sahip olmaları ve farkındalıklarının az olması bu çocukların damgalanmalarına dolayısıyla ruhsal açıdan olumsuz etkilenmelerine sebep olabilmektedir. Otizm tanılı çocuk ve ergenlerin farklı iletişim tarzları, tekrarlayıcı hareketleri damgalanmalarına sebep olan önemli faktörlerden bazılarıdır. Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocuk ve ergenlerin erken yaşta fark edilmesi ve uygun müdahalelerin yapılması topluma uyum sağlamaları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu derlemede, son çalışmalar ışığında Otizm tanılı çocuk ve ergenlerde damgalanma konusunun tüm yönleriyle ele alınması ve bu sayede farkındalığın sağlanarak ne tür müdahalelerin yapılabileceği konusunda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, V., & Engin Özyurt, G. (2022). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Damgalanma. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 139–148. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.281

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler