Çocuk Kas ve Sinir Hastalıklarında Görülen Engellilik Çeşitleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2022.283

Anahtar Kelimeler:

nöromusküler hastalıklar, engellilik, fiziksel engellilik, zihinsel engellilik

Özet

Nöromusküler hastalıklarda fiziksel engellilik, öğrenme güçlüğü, farklı derecelerde zihinsel engellilik, görme ve/veya işitme engeli yanı sıra duygusal ve davranışsal sorunlar, kronik hastalığa ilişkin sorunlar ve bunlardan birden fazlasının bir arada olduğu çok engellilik durumu gözlenebilir. Ülkemizde her yaş grubunda en sık görülen engellilik şekli olan fiziksel engellilik, nöromusküler hastalıklarda da en sık görülen engellilik şeklini oluşturur. Çocukluk çağında gözlenen nöromusküler hastalıkların ilerleyici doğası ve çok engelliliğin birlikteliği nedeniyle hasta yönetiminde çok disiplinli yaklaşım büyük önem taşımaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Haspolat, Şenay, & Yayıcı Köken, Özlem. (2022). Çocuk Kas ve Sinir Hastalıklarında Görülen Engellilik Çeşitleri. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 169–176. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.283

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler