Çocuklarda Görme Engeli

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2022.289

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, görme engelli, eğitim

Özet

Dünya çapında 1,4 milyon çocuğun kör olduğu ve bunların dörtte üçünün gelişmekte olan ülkelerden olduğu tahmin edilmektedir. Görme bozukluğu, sosyal etkileşimi sınırlayabilir ve bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Görme bozukluğu olan çocuklar, gören yaşıtlarına göre daha fazla duygusal ve davranışsal zorluklarla karşılaşabilirler. Çocuklarda körlük nispeten nadir olmakla birlikte, engellilik yılları açısından birey, aile ve toplum üzerinde ağır bir yük oluşturur. Koruyucu önlemlerin gerekliliği ve göz hastalığı olan çocukların erken teşhisi ve tedavisinin önemi konusunda her düzeydeki sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılması esastır. Cerrahi olarak tedavi edilebilir durumları yönetmek ve görme engelliler için destek imkanı sağlamak için uygun eğitim, tesis, ekipman ve uzman kişiler gereklidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Arıcan, P. (2022). Çocuklarda Görme Engeli. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 156–161. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.289

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler