Mehmet Âkif’in Safahat Adlı Eserinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Hikâyeleştirilmesi

Yazarlar

  • Fahri Temizyürek Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
  • Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Safahat, Mehmet Âkif, türler arası geçiş, Şiir, hikâye, hikâyeleştirme

Özet

Çocuklara yönelik olarak hazırlanan kitaplarda; duygu, düşünce, hayal ve olaylar, çocuksu bir dille ve duyarlılıkla, daha basit bir kurgu çerçevesinde eğitsel amaç güdülerek yazılmaktadır. Son yıllarda, yetişkin edebiyatının ürünü sayılan kitapların değerler eğitimi çerçevesinde çocuklar tarafından da okunması gerektiğine yönelik görüşler ileri sürülmektedir. Edebiyatımızda önemli bir yeri olan “Safahat” da bu bağlamda değerlendirilebilecek kitaplar arasında yer almaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eserinin çocuk edebiyatı ölçütlerine göre nasıl hikâyeleştirilebileceğini tartışmaktır. Çalışma ayrıca, şiirlerinden örneklerle Mehmet Âkif’in eğitim anlayışını, çocuk ve gençlik hakkındaki düşüncelerini ve hikâyeleyici anlatım tarzını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Çalışmada Safahat’ın çocuk edebiyatı çerçevesinde okunabilirliğini arttırmak için yapılması gerekenler; edebî türler arası geçiş, sadeleştirme, temel söz varlığını tespit etme, şahıs kadrosunu ve temaları belirleme, kurgulama ve resimleme olmak üzere yedi başlık altında toplanmıştır. Ayrıca Âkif’in, şiirlerinde olay, yer, zaman, şahıs kadrosu, mekân, kurgu gibi hikâye unsurlarına yer vermesi; ayrıntılı betimlemeler yapması ve gerçekçi anlatımı tercih etmesi şiirlerinin edebî türler arası geçişe uygun olduğunu göstermiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

01-06-2016

Nasıl Atıf Yapılır

Temizyürek, F., & Kansızoğlu, H. B. (2016). Mehmet Âkif’in Safahat Adlı Eserinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Hikâyeleştirilmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/4

Sayı

Bölüm

Makaleler