Türk Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklı Yaklaşım

Yazarlar

  • Oğuzhan Yılmaz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye
  • Yasin Mahmut Yakar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Çocuk edebiyatı, çocuk kitaplarında konu, sorun odaklılık.

Özet

Çocuk okurun problemlerle yüz yüze geldiği ve bu problemlerle başa çıkabilme yetisini kitaplar aracılığıyla kazandığı edebiyatın adı şeklinde tanımlanabilecek sorun odaklı çocuk edebiyatının Türkiye’deki geçmişi yakın döneme dayanır. Çalışmada sorun odaklı çocuk edebiyatı kavramı, bu kavramın özellikleri, kavram odağında Türkiye ve dünyada yapılan akademik çalışmalar ve bu yaklaşımın Türk çocuk edebiyatına yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda sorun odaklı çocuk edebiyatıyla ilgili isimlendirme problemi başta olmak üzere birtakım tartışmaların yaşandığı, Türkiye’de bu alan odağında yapılan çalışmaların sınırlı olduğu belirlenmiş, özellikle bibliyoterapi anlamında bu yaklaşımdan faydalanılabileceği öngörülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-11-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, O., & Yakar, Y. M. (2018). Türk Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklı Yaklaşım. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 3(6). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/86

Sayı

Bölüm

Makaleler