Çocuk Edebiyatı ve Bibliyoterapi

Yazarlar

  • Sedat Karagül Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Bibliyoterapi, çocuk edebiyat?, psikolojik geli?im

Özet

Bu çalışmanın amacı, kitaplar aracılığıyla ruhsal yönden iyileşme ve gelişme olarak tanımlanabilecek olan bibliyoterapi yaklaşımının uygulanmasında çocuk edebiyatının yerini ve önemini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ilk olarak bibliyoterapinin nasıl bir yaklaşım olduğu açıklanmış, ardından bu yaklaşımda çocuk edebiyatının olanaklarından nasıl yararlanılabileceği belirtilmiştir. Bibliyoterapi sürecinde çocuk edebiyatından etkili bir biçimde yararlanılabilmesi için bu süreçte kullanılacak olan kitapların taşımış oldukları niteliklerin son derece önemli olduğu vurgulanarak bibliyoterapi sürecinde kullanılacak çocuk kitaplarında bulunması gereken temel nitelikler açıklanmıştır. Son olarak bibliyoterapi yaklaşımında çocuk edebiyatının kullanılmasına yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-11-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Karagül, S. (2018). Çocuk Edebiyatı ve Bibliyoterapi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 3(6). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/87

Sayı

Bölüm

Makaleler