Şiir Öğretiminde Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Çözümleme Yöntemi ve Bir Yönerge

Yazarlar

  • İzzet Şeref Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

?iir, ?iir ö?retimi, ontolojik metin analizi yöntemi

Özet

Edebî bir tür olarak şiir, Türkçe öğretiminin temel materyallerinden biridir. Aynı zamanda öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini geliştirmede işlevsel bir araç olarak kullanılabilir. Bu sürecin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ise ayrıca önem arz etmektedir. Yani şiir öğretiminde ne gibi yol ve yöntemlerin tercih edileceğini bilmek başarıya ulaşmanın ilk adımıdır. Bu çalışmada öncelikle ontolojik metin analizi yönteminin, şiir öğretiminde neden gerekli olduğu tartışılmıştır. Sonra ontolojik metin analizi yönteminin sanat eserini nasıl işlediği ele alınmıştır. Son olarak ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Selam Olsun” şiiri ile ilgili ontolojik yöntem doğrultusunda bir ders planı hazırlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-11-2018

Nasıl Atıf Yapılır

Şeref, İzzet. (2018). Şiir Öğretiminde Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Çözümleme Yöntemi ve Bir Yönerge. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 3(6). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/88

Sayı

Bölüm

Makaleler