İlhan Tunç, Aynur, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve toplum Bilimleri Fakltesi, felsefe Bölümü), Türkiye