Mutlu, Barış, Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye