Nazlıer, Ecem Naz, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye