Erkul, Ercem, Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye