Şen, Erhan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkiye