Kansızoğlu, Hasan Basri, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkiye