Çiçek, Hasan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye